16 typů osobnosti.

Tento bezplatný test osobnosti vám prozradí, kdo skutečně jste. Objevte 16 osobnostních typů vytvořených Katharine Cook Briggsovou a její dcerou Isabel Briggsovou Myersovou, zjistěte, jaký je váš typ osobnosti, a najděte své silné stránky.

Katharine Cook Briggsová a její dcera Isabel Briggsová Myersová sestavili typologii osobnosti, aby pomohli lidem odhalit jejich silné stránky a lépe pochopit, čím se liší. Když zjistíte svůj typ osobnosti, lépe pochopíte, proč děláte to, co děláte. Získáte důvěru ve své vlastní silné stránky a budete schopni lépe činit rozhodnutí, která odpovídají vaší skutečné povaze.

Pokyny: následující výroky mají vždy dvě možnosti a) a b). Bez velkého přemýšlení u každé otázky a varianty odpovědi vyberte, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte, a to od "Rozhodně ano" po "Nikoli". Je však třeba dodržet pravidlo, že a) nesmí být rovno b)!

Po kliknutí na "Zobrazit výsledky" se zobrazí diagram dvojic I/E, S/N, T/F a J/P a váš typ osobnosti (Pokud jste ovšem neoznačili stejně možnosti a) a b). Pak Vás program vyzve k nápravě této nepříjemné situace. Pokud v jedné z dvojic nedominuje žádný rys, jedná se o variantu X a program zobrazí dvě možné varianty osobnostních typů.

1 Raději:

a) řeším nový a komplikovaný problém
Ano Ne

b) pracuji na něčem, co jsem již dělal/a dříve nebo co znám z minula
Ano Ne

2 Rád/a:

a) pracuji sám/a v tichém prostředí
Ano Ne

b) jsem tam, kde "se něco děje"
Ano Ne

3 Při posuzování jiných se řídíte spíše:

a) trvalými zákonitostmi než okamžitými okolnostmi
Ano Ne

b) okamžitými okolnostmi než trvalými zákonitostmi
Ano Ne

4 Máte sklon vybírat si:

a) spíše pečlivě
Ano Ne

b) poněkud impulsivně
Ano Ne

5 Ve společnosti, na večírku apod. se bavíte zpravidla:

a) s několika málo lidmi, které dobře znáte
Ano Ne

b) s mnoha lidmi, včetně těch, které znáte málo nebo vůbec
Ano Ne

6 Jako ředitel/ka firmy byste od svých podřízených přivítal/a spíše:

a) zprávu o tom, jak jejich oddělení přispělo firmě jako celku
Ano Ne

b) zprávu o tom, jak si jejich oddělení vedlo samo o sobě
Ano Ne

7 Předpokládejte, že jste manažer/ka a potřebujete přijmout svého asistenta. Jak byste asi postupoval/a?

a) Uvažoval/a, jak se vaše dvě osobnosti shodnou nebo budou doplňovat.
Ano Ne

b) Zvažoval/a soulad mezi popisem práce a uchazečovými schopnostmi.
Ano Ne

8 Když na něčem pracujete:

a) raději věci dokončíte a dostanete se k určitému závěru
Ano Ne

b) raději ponecháváte konec otevřený až do poslední chvíle pro případné změny
Ano Ne

9 Na večírcích, ve společnosti:

a) se většinou raději zdržíte déle, protože tak se zpravidla lépe pobavíte
Ano Ne

b) odcházíte co nejdříve, zdržíte se jenom, abyste naurazili, protože příliš moho lidí kolem vás vás vyčerpává
Ano Ne

10 Zajímá vás více:

a) to, co bylo a co je
Ano Ne

b) co není a mohlo by být
Ano Ne

11 Když poslouchám, jak někdo hovoří o nějaké záležitosti, obvykle se pokouším

a) vztáhnout to na své vlastní zkušenosti a porovnávat, zda to odpovídá
Ano Ne

b) objektivně to zhodnotit a analyzovat
Ano Ne

12 Když na něčem pracuji, mám raději

a) mít o všem přehled a udržet si věci pod kontrolou
Ano Ne

b) zkoušení různých možností
Ano Ne

13 Když mi zazvoní v kanceláři nebo doma telefon, obvykle

a) to považuji za rušení
Ano Ne

b) nevadí mi ho zvednout
Ano Ne

14 Je horší:

a) mít hlavu v oblacích
Ano Ne

b) držet se při zemi
Ano Ne

15 Ve vztahu k ostatním jste spíše:

a) objektivní
Ano Ne

b) osobní
Ano Ne

16 Vadí vám více, když

a) je více věcí rozpracovaných
Ano Ne

b) když je už všechno hotovo
Ano Ne

17 Když někam telefonujete:

a) nebojíte se, že na něco zapomenete
Ano Ne

b) připravíte si, co budete říkat
Ano Ne

18 Když diskutuji o problému se svými kolegy, je pro mne snazší:

a) vidět věci "v širším rámci"
Ano Ne

b) postřehnout zvláštnosti a specifické rysy dané situace
Ano Ne

19 Co vás popisuje lépe? Jste spíše:

a) analytický typ
Ano Ne

b) vciťující se typ
Ano Ne

20 Často:

a) když něco začínám, vše si předem sepíšu a naplánuji, protože většinou nesnáším, když později musím něco podstatně změnit
Ano Ne

b) neplánuji a spíše nechávám věci vyvíjet tak, jak se k nim postupně dostávám
Ano Ne

21 Ve společnosti jiných lidí spíše:

a) začínáte rozhovor sám/a
Ano Ne

b) přenechávám iniciativu druhým
Ano Ne

22 Když pracuji na přidělené práci, mám tendenci k:

a) plynulé a nepřetržité práci ustáleným tempem
Ano Ne

b) práci s velkými výdeji energie a následnými "prostoji"
Ano Ne

23 V jaké situaci se cítíte lépe:

a) spíše v přehledné, strukturované, s pevným rozvrhem
Ano Ne

b) spíše proměnlivé, nestrukturované, s překvapením
Ano Ne

24 Je horší:

a) být nespravedlivý a neměřit všem stejně
Ano Ne

b) nemít slitování
Ano Ne

25 Řekli byste o sobě, že vaší silnou stránkou je spíše:

a) smysl pro realitu
Ano Ne

b) představivost
Ano Ne

26 Když zazvoní telefon:

a) spěcháte, abyste jej zvedl/a první
Ano Ne

b) doufáte, že jej zvedne někdo jiný
Ano Ne

27 Moje jednání vede a řídí více:

a) hlava
Ano Ne

b) srdce
Ano Ne

28 Více obdivu si zaslouží schopnost:

a) umět si věci předem dobře zorganizovat a být metodický
Ano Ne

b) rychlé adaptace a vyjít s tím, co právě je
Ano Ne

29 Když mě napadne nová myšlenka, obvykle:

a) pro ni rychle vzplanu a podělím se o ni s ostatními
Ano Ne

b) raději o ní hloubám trochu déle, než ji někomu sdělím
Ano Ne

30 Řekli byste, že jste spíše:

a) důvtipná/ý
Ano Ne

b) praktická/ý
Ano Ne

31 Raději slyším:

a) konečný a neměnný výrok
Ano Ne

b) zkusmý a předběžný výrok
Ano Ne

32 Je větší chybou být:

a) tolerantní a smířlivý
Ano Ne

b) nekompromisní a kritický
Ano Ne

33 Jste spíše:

a) ranní ptáče
Ano Ne

b) noční sova
Ano Ne

34 Na jednáních mě pohoršují spíše lidé, kteří:

a) přicházejí s mnoha nejasně načrtnutými, nepromyšlenými nápady
Ano Ne

b) prodlužují jednání mnoha nepraktickými podrobnostmi
Ano Ne

35 Při práci dávám většinou přednost tomu, zabývat se:

a) idejemi, principy, myšlenkami
Ano Ne

b) lidmi, osobami, aktéry
Ano Ne

36 O víkendech mám tendenci:

a) plánovat, co budu dělat
Ano Ne

b) nechám, aby se věci vyvinuly a rozhoduji se v průběhu událostí
Ano Ne

37 Při jednáních mám sklon:

a) rozvíjet své myšlenky v průběhu toho, jak mluvím
Ano Ne

b) hovořit pouze po pozorném rozvážení toho, co chci sdělit
Ano Ne

38 Když něco čtu, obvykle:

a) se soustředuji ve svých úvahách na to, co je v daném textu napsáno
Ano Ne

b) čtu mezi řádky a vztahuji slova k jiným námětům a tématům
Ano Ne

39 Když se mám rozhodovat ve spěchu, často:

a) se cítím nepříjemně a přeji si získat více informací
Ano Ne

b) jsem schopen/a se rozhodnout i s údaji, které mám v danou chvíli k dispozici
Ano Ne

40 Raději bych pracoval/a pro organizaci, kde:

a) bych měl/a práci s intelektuální stimulací
Ano Ne

b) bych byl zaujat/a jejími cíli a posláním
Ano Ne

41 Co vás imponuje více:

a) logicky bezrozporné, konzistentní myšlení a uvažování
Ano Ne

b) dobré, vřelé, harmonické mezilidské vztahy
Ano Ne

42 V písemném projevu dáváte přednost:

a) věcnému stylu
Ano Ne

b) obrazovému, metaforickému stylu
Ano Ne

43 U dveří náhle zazvoní zvonek. Jste spíše:

a) podrážděn/a kdo to k vám zase "leze"
Ano Ne

b) potěšen/a, že se na vás někdo přišel podívat
Ano Ne

44 Dáváte přednost tomu:

a) nechat věci, aby se samy jen tak přihodily
Ano Ne

b) zajistit, aby všechno bylo předem připraveno
Ano Ne

45 Charakterizují vás spíše:

a) četné, spíše letmé a povrchnější kontakty s více lidmi
Ano Ne

b) trvalé, pevné a dlouhodobé vztahy s několika málo lidmi
Ano Ne

46 Cítíte se zpravidla lépe:

a) po konečném rozhodnutí
Ano Ne

b) když jsou věci ještě otevřeny
Ano Ne

47 Spolehnete se spíše na svou:

a) zkušenost
Ano Ne

b) intuici a tušení
Ano Ne

48 Jste si jistější:

a) při logických úsudcích: správné-nesprávné
Ano Ne

b) při hodnotových soudech: dobře-špatně
Ano Ne

49 Raději se rozhoduji:

a) po té, co jsem si zajistil/a mínění ostatních
Ano Ne

b) především podle vlastního uvážení
Ano Ne

50 Obvykle dávám přednost tomu:

a) použít osvědčených metod, které znám spíše než
Ano Ne

b) vymýšlet a zkoušet, jak by šly věci dělat nově a jinak
Ano Ne

51 Raději:

a) se věnuji tomu, co je
Ano Ne

b) přemítám o různých možnostech
Ano Ne

52 K závěrům a rozhodnutím dospívám především na základě:

a) věcného zdůvodnění a logické analýzy
Ano Ne

b) na základě toho, co cítím, že je správné a věřím, že je lidsky přijatelné
Ano Ne

53 Nemám rád/a:

a) předem jasně nalinkované a naplánované věci se závaznými termíny
Ano Ne

b) když jsou věci volné a nezávazné, bez pevného časového určení
Ano Ne

54 Nejhezčí chvíle nejraději prožívám:

a) spíše s mnoha přáteli, s lidmi, s nimiž si rozumím, aniž je nutně musím znát nějak mimořádně dlouho
Ano Ne

b) s několika málo lidmi, které dlouho a dobře znám
Ano Ne

55 Mám ve zvyku:

a) poznamenávat si důležité schuzky a věci, které musím udělat či zařídit, do diáře, či plánovacího kalendáře
Ano Ne

b) omezovat takovéto poznámky na minimum
Ano Ne

56 Jednám spíše na základě:

a) vnitřního přesvědčení a pocitu, že je něco správné, které už nemusím dále příliš zkoumat
Ano Ne

b) objektivně ověřených závěrů
Ano Ne