ENTP — „Vývojář Invenční“

Inspirovaní inovátoři, motivovaní k hledání nových řešení intelektuálně náročných problémů. Jsou zvídaví a inteligentní a snaží se porozumět lidem, systémům a principům, které je obklopují. Nezaujatí a nekonvenční vizionáři chtějí analyzovat, chápat a ovlivňovat jiné lidi.

ENTP si rádi hrají s idejemi a obzvlášť rádi si dobírají ostatní. Využívají své bystrosti a znalosti jazyka, aby zvítězili nad ostatními, a často si dělají legraci z jejich zvyků a výstředností. ENTP sice rádi vyzývají ostatní, ale nakonec jsou obvykle rádi, že mohou žít a nechat žít ostatní. Málokdy odsuzují, ale mohou mít málo trpělivosti s lidmi, kteří s nimi nedokážou držet krok.

Jak vzácný je typ osobnosti ENTP?

ENTP je jedním z nejvzácnějších typů v populaci.

Výskyt ENTP v populaci

Výskyt ENTP v populaci
 • Ženy
 • Muži
 • Všichni ostatní

Výskyt všech typů v populaci

Přehled všech typů MBTI v populaci

Co znamená ENTP?

ENTP je zkratka používaná pro označení jednoho ze šestnácti osobnostních typů vytvořených Catherine Briggsovou a Isabel Myersovou . Znamená Extravertní, Intuitivní, Myslící, Vnímající. ENTP označuje člověka, kterého nabíjí čas strávený s ostatními (extravert), který se soustředí spíše na myšlenky a koncepty než na fakta a detaily (intuitivní), který se rozhoduje na základě logiky a rozumu (myslící) a který dává přednost spontánnímu a flexibilnímu jednání před plánováním a organizací (vnímající). ENTP jsou někdy nazýváni vizionáři, protože mají vášeň pro nové, inovativní ideje.


Portrét ENTP

ENTP rád uplatňuje vynalézavost, a to jak ve světě lidí, tak i věcí. I tento typ tvoří přibližně šest procent populace. Je orientovaný extravertně, preferuje intuici, proto se mu v mysli dobře pracuje s lidskými i technickými vztahy. Vždy jedním okem hledí vpřed, aby měl přehled o tom, co se bude dít, bývá vždy otevřen nabízejícím se možnostem.

ENTP je výborný analytik, obzvláště dobře inu jde funkční analýza. Je trpělivý, zvládá náročné situace, dokonce je řeší rád. ENTP se zajímá prakticky o všechno, proto bývá zdrojem inspirace pro bezpočet lidí kolem sebe. Jeho nadšení je totiž plošně nakažlivé. ENTP se dokáže nadchnout maličkostmi, druzí mu snadno udělají radost, obyčejně bývá stejně horlivý jako jeho kolega ENFP. ENTP nejméně ze všech typu dělá věci zaběhnutým způsobem. Když druzí dělají určité věci stále stejně, proč by měl on? Proč by nevyzkoušel něco nového? Jedinci ENTP mají smysl pro lepší řešení, trvale jsou otevřeni novým projektům, aktivitám i postupům. ENTP tedy do určité míry odmítají tradici, autoritu a zlatou střední cestu. Díky tomuto otevřenému přístupu bývají zdrojem žádoucích inovativních kroků, a to jak v práci, tak i v soukromém životě. ENTP je velký soudce v otázkách pragmatiky sociálních vztahů i technických aspektů světa.

Tam, kde introvertní NTP vidí design jako samoúčelný prostředek, extravertní NTP vnímá design jako prostředek a prostředníka. Jeho cílem je novinka, která funguje, rozmnožitelný prototyp. Myšlenky jsou pro něj cenné jen tehdy, umožňují-li následné akce. Jakmile ENTP zaslechne, že něco nejde, okamžitě je v plné pohotovosti a pouští se do řešení. Zareaguje sebevědomým „Já to dokážu“. Bohužel ani oni, ani INTJ nedokážou přenášet hory. ENTP přesto neztrácí nadšení, je ochotný udělat první poslední, jen aby našel lepší řešení, případně aby to stávající zdokonalil. Bývá vynalézavý, v každé situaci najde něco, s čím si dokáže poradit. ENTP svými leckdy husarskými kousky připomíná ESTP. ENTP ovšem klade velký důraz na znalosti a zkušenosti ve spojení s mocí, která tuto pozici doprovází, ENTP si díky zkušenostem a znalostem užívá svobodu při tvořeni.

ENTP dokážou pohotově komunikovat s druhými, nedělá jim problémy, mají-li sledovat složité myšlenkové postupy jiných. Někdy záměrně vyvolají diskusi, aby odzbrojili protivníky, jimiž bývají i uznávaní kolegové či blízcí kamarádi. ENTP se drží o krok napřed, aby měl přehled, je vlastně do určité míry sólista. ENTP hodně mluví, dokáže druhé silně motivovat a sám žije život nejednoho dobrodružství. Bývá i vynikající bavič. V tomto ohledu si vystačí s tím, co je právě po ruce, umí velmi dobře improvizovat. Na problémy předem nemyslí, věří, že je dostatečně vynalézavý na to, aby si s nimi poradil, až přijdou. Potřebuje-li přece jen nasytit sebevědomí, připraví si hrubý náčrtek budoucí situace a je spokojený. Spoléhání na vynalézavost a důvtip však někdy vede k nedostatečně přípravě, která by byla více než na místě. Pokud improvizace opakovaně selže, ENTP zpravidla nezačne s přípravou, nýbrž si zkusí zařídit, aby se do podobných okolností nedostával a nemusel pak čelit neúspěchu.

Jedinci ENTP jsou úspěšní v širokém spektru profesí, hlavně nesmějí obsahovat příliš mnoho stereotypů a zaběhlých činností. Jakmile se po nich chce, aby tutéž činnost opakovali stále dokola, znervózní, zneklidní a hledají cestu ven. Pokud se stane, že projekt, na němž pracují, je přestane motivovat, protože v něm nemají dostatečnou výzvu, přestanou se angažovat, pochopitelně k velké nelibosti kolegů.

Jak sami vidíte, jedinci ENTP nebývají konformní, nechtějí se pasivně ani aktivně přizpůsobovat. Raději přemýšlejí, jak by na stávající systém či pravidla vyzráli. Většinou dobře rozumějí politice různých institucí, snaží se pochopit pracovníky v institucích, nemají potřebu je kritizovat. Pronikají do podstaty věci, mohou-li. ENTP se výborně osvědčují při práci na inovativních projektech a jejich zavádění do praxe, jen nesmí čelit rutině. Tu nesnášejí a za každou cenu sejí vyhýbají. Bývají vynikající učitelé, kteří stále hledají nové metody a postupy, aby žáky či studenty výuka bavila a nenudili sc. V zaměstnaneckém poměru někdy jdou proti stávajícímu systému jen proto, aby vyzkoušeli, co to udělá. Nechtějí být totiž považováni zajisté pracovníky, nesnášejí manipulaci a ponižování. Chtějí být svými pány. Od přírody bývají dobří strůjci mezilidských vztahů a systémů. Mívají smysl pro humor, bývají optimisticky ladění, jejich nadšení bývá, jak jsme uvedli, nakažlivé, takže je druzí mají rádi a ochotně je následují.

ENTP jako partner tvoří veselé a podnětné domácí prostředí. Hodně a často se směje, špatnou náladu takřka nezná. Zaběhnuté činnosti ho neoslovují, má-li doma dělat něco, co se mu nelíbí, považuje to za problém hodný řešení. To zpravidla nalézá v rukou či aktivitách druhých. Například Tom Sawyer vyřešil problém tak, že zadal druhým, aby natřeli tetě Polly plot. Život s ENTP bývá docela dobrodružný, tito jedinci dokážou rodinu dovést do fyzického i ekonomického nebezpečí. ENTP si ani v takových situacích nemusí uvědomovat, že je zle, a zarytě dál improvizuje.

Není-li partner ENTP soutěživý typ, asi ho komunikace spatra, kterou ENTP rád používá, začne po čase ubíjet. Pokud partner je soutěživý typ, jsou hádky víceméně nevyhnutelné. ENTP sice bývají dobří poskytovatelé finančních zdrojů, ale někdy se v práci pouští do hotové hry s ohněm, jako by si neuměli představit důsledky. Rovněž zbytečně dávají do rukou bič lidem, kteří mají nad nimi moc a mohou jejich profesní vývoj v daném zaměstnání ovlivnit značně negativním směrem. Stane-li se, že se ENTP dostane do sporu s nadřízeným, obvykle zareaguje, jako by vznikl problém, který právě on musí vyřešit. Výzva je na světě a on se pouští do řešení. Nevýjimečně se mu to podaří.

Jedinci ENTP mívají spoustu koníčků, bývají odborníky v oblastech, které ostatní nemálo zaskočí. Své zájmy ovšem nesdílejí ani s partnery, ani s dětmi, nezasvěcují je do nich. ENTP jako rodič bývá v pozornosti nevyzpytatelný, někdy jí dítěti věnuje dost a dost, jindy nebývalé málo. ENTP mívá široký okruh známých, zajímá se o ně, jejich nápady, aktivity a úvahy. Zpravidla se s ním vychází dobře, nedělá problémy, nekritizuje druhé, nerýpá. Někteří ENFP na hranici negativního kontinua bývají velmi nespolehliví, nevypočitatelní a snadno se nechají odradit.


Hodnoty a motivy ENTP

ENTP se nabíjí výzvou a často je inspiruje problém, který ostatní považují za neřešitelný. Jsou přesvědčeni o své schopnosti kreativního myšlení a mohou předpokládat, že ostatní jsou příliš připoutáni k tradici, než aby viděli novou cestu. Vizionáři se spoléhají na svou vynalézavost, aby se vypořádali s okolním světem, a jen zřídkakdy považují přípravu za nezbytnou. Často se vrhají do nové situace a věří, že se přizpůsobí za pochodu.

ENTP jsou mistři ve znovuvynalézání kola a často odmítají provádět úkol dvakrát stejným způsobem. Zpochybňují normy a často je zcela ignorují. Zavedené postupy neinspirují vizionáře, kteří raději vyzkouší novou metodu (nebo dvě), než aby se řídili standardem.


Jak ostatní vidí ENTP

ENTP jsou obvykle přátelští a často okouzlující. Obvykle chtějí být považováni za inteligentní a mohou se snažit zapůsobit na ostatní svou chytrostí a břitkým humorem. Jsou zvědaví na svět kolem sebe a chtějí vědět, jak věci fungují. Avšak pro ENTP jsou pravidla vesmíru stvořena k tomu, aby se porušovala. Rádi hledají skuliny a vymýšlejí, jak systém využít ve svůj prospěch. To neznamená, že by ENTP byl zlomyslný: prostě jen považuje pravidla za omezující a domnívá se, že možná existuje lepší, rychlejší nebo zajímavější způsob dělat to, o čem dosud nepřemýšleli.

ENTP se vyznačují podnikatelským duchem a rychle se podělí o nový podnikatelský nápad nebo vynález. Jsou sebevědomí a kreativní a obvykle rádi diskutují o svých skvělých nápadech. Nadšení ENTP pro inovace je nakažlivé a často umí do svých plánů zapojit i ostatní. V zásadě jsou to však lidé, kteří mají "širší záběr", a mohou se ztrácet, když jde o vzpomínání nebo popisování detailů. Mají tendenci se více věnovat zkoumání konceptu než jeho realizaci a mohou působit nespolehlivě, pokud se jim nepodaří realizovat své četné nápady.


Zajímavá fakta o ENTP

 • Nejmenší pravděpodobnost výskytu srdečních onemocnění a hypertenze ze všech typů.
 • Nejméně ze všech typů sdělují o stresu souvisejícím s rodinou a zdravím.
 • Ze všech typů nejlépe zvládají stres.
 • Patří k nejlepším ze všech typů co se týče kreativity.
 • Jeden ze dvou typů, které se nejčastěji vyskytují mezi pachateli alkoholových deliktů na vysokých školách.
 • Patří mezi typy, které jsou nejvíce nespokojené se svým zaměstnáním, ačkoli se řadí mezi typy s nejvyššími příjmy.
 • Běžně se vyskytují ve vědeckých, manažerských, technologických a uměleckých oborech.

Koníčky a zájmy ENTP

Mezi oblíbené koníčky ENTP patří celoživotní vzdělávání, psaní, umění, sport, počítače a videohry, cestování a kulturní aktivity.


Silné stránky ENTP

Odvaha. Jednou z nejsilnějších stránek ENTP a klíčem k úspěchu je jeho odvaha před nepřízní osudu. Jsou to lidé, kteří se nebojí zkoušet, dělat chyby a zkoušet to znovu, třeba tisíckrát; nepovažují to za neúspěch, jen za další krok na cestě k úspěchu. Když vynalézají a inovují, nezastaví je pochybnosti, téměř je nerozhodí, když výsledky nejdou podle plánu, a všechny "problémy" považují za příležitosti, které je třeba využít.

Novátorství. ENTP vědí, že ve všech věcech — produktech, postupech a systémech — vždy existuje lepší způsob a se správným myšlením ho dosáhnou. V důsledku toho mohou trpět kvůli mnoha zdánlivým neúspěchům v životě, ale také mohou mít mnoho úspěchů. Mohou být úžasně bohatí a přijít o všechny úspory — třeba několikrát během života. Žijí nahlas a riskují.

Adaptivita. ENTP mají tendenci jít s proudem. To neznamená, že jsou to zvlášť milí lidé, ale jsou schopni se přizpůsobit okolnostem a problémům v životě i v práci. ENTP dokáží improvizovat za pochodu a rychle najít kreativní řešení. Dobře se vyrovnávají s rychlými a častými změnami a mají rádi výzvy s tím spojené.

Sebevědomí. Kritika a ostrakizace mají na ENTP obecně velmi malý vliv. Jsou si jisti svými schopnostmi a talentem a věří v sílu svých idejí. Na cestě za úspěchem očekávají odpor a neberou si ho osobně; raději by dokázali, že se jejich kritici mýlí.


Slabé stránky ENTP

Proměnlivost. To, co je silnou stránkou, se může snadno stát slabinou, což je vidět v případě ENTP a jejich povahy generování idejí. To může být největší silou ENTP, ale také to může znamenat, že ENTP mohou být nestálí a nevyrovnaní, skákat od jedné myšlenky ke druhé a snažit se ji dotáhnout do konce. Strach z toho, že by něco promeškali, jim může ztěžovat odhodlání k jedné ideji nebo jedné cestě; chtějí stále zkoumat a hodnotit.

Nepraktičnost. ENTP mají chaotickou atmosféru, která může být zábavná až otravná, zejména pro kolegy a partnery. Když se soustředí na své myšlenky, často přehlížejí bezprostřední úkoly kolem sebe, jako jsou domácí práce, práce na zahradě a další povinnosti každodenního života, například placení účtů. ENTP mohou být úžasně brilantní, ale také chudí, neorganizovaní a zdánlivě nezvladatelní.

Porušování norem. Nekonformita, ačkoli může být pozitivní vlastností, často přivádí ENTP do problémů. Celý jejich přístup k životu je založen na určování vlastního směru, posouvání hranic a dělání věcí po svém. To sice vede k velké kreativitě a úspěchu v oboru, ale může to také vést k neshodám s autoritami a nadřízenými, což může brzdit jejich pokrok a bránit jim v úspěchu. "Nenapravitelný" a "tvrdohlavý" jsou dvě výstižná slova, která popisují typického ENTP.

Prokrastinace. ENTP jsou také známí svým sklonem k prokrastinaci a špatnému hospodaření s časem. Do jisté míry je to důsledek jejich percepční složky, kdy dávají přednost dalšímu přijímání informací před tím, aby se rozhodli a pokračovali dál. Problémem není ani tak lenost, jako spíše neochota přestat přijímat ideje a informace, aby bylo možné pokročit s jednou myšlenkou nebo jedním řešením. Je pro ně obtížné stanovit priority úkolů a snaží se zajistit, aby nové informace a nápady nenarušovaly probíhající práci.


ENTP v práci

V práci se ENTP zabývají používáním inovativních řešení složitých problémů, aby zlepšili efektivitu a účinnost systémů. ENTP často přistupují ke své práci podnikatelsky a dávají přednost bezstarostnému a nestrukturovanému přístupu k úkolům, kdy je jejich vynalézavost omezována jen málo nebo vůbec.

ENTP si cení kompetence a často chtějí být experty. Mají rádi práci, která vyžaduje neustálé zlepšování jejich znalostí a dovedností. Cení si moci a chtějí kariéru, která jim umožní kontakt s vlivnými lidmi a zvýší jejich vlastní vliv.

ENTP jsou lidé nápadů a vadí jim rutina. Velmi rychle se nudí, když musí opakovat úkol nebo věnovat pozornost detailům. Nejlépe se jim pracuje, když je jejich práce koncepční a umožňuje jim řešit problémy kreativně, aniž by museli promýšlet detaily.

Ideální pracovní prostředí pro ENTP je intelektuální, ale ne svazující, s kreativními a inteligentními kolegy. Ideální pracovní prostředí pro ENTP jim umožňuje využívat svou kreativitu k rozvoji inovativních nápadů a přenášet odpovědnost za nudné detaily realizace na ostatní.


Pracujete s ENTP?

 • Buďte opatrní.
 • Pracujete s velmi tvořivými jedinci.
 • Nešetřete je schematickými úkoly, zvládají náročnější a spletité situace.
 • Když sdělují své vize budoucnosti věnujte pozornost jejich přípravě.
 • Při delegaci kompetencí předejte i jasně formulovanou strategii.
 • ENTP jsou tvořivým motorem silným v týmu. Nejsou to samostatní střelci.
 • Stanovte jim přesná pravidla pro práci s informacemi.

Typ podle funkce ve společnosti čili temperament

RACIONÁLOVÉ (NT) (12 % v populaci)

Snaží se pochopit, jak svět funguje. Pohybují se ve světě abstrakcí a možností. Manažeři, projektoví designéři a vědci orientovaní na efektivitu a jednoduchost. Vytvářejí a řídí nové systémy založené na objektivním poznání. Symbolicky souvisí s živlem vzduchu.

 • systémoví a komplexní myslitelé
 • emoce nahlížejí jako irelevantní
 • strategičtí a pragmatičtí
 • orientovaní na proces spíše než na lidi
 • iniciátoři změn, hlavně v oblasti technologií
 • uvažují rychle a analyticky

Slavné ENTP

Mezi slavné ENTP patří:

 • Steve Jobs
 • Walt Disney
 • Thomas Edison
 • Benjamin Franklin
 • Richard Feynman
 • Leonardo da Vinci
 • Niccolò Machiavelli
 • John Stuart Mill
 • John Stuart
 • "Weird Al" Yankovic a Conan O'Brien

Tabulka kompatibility osobnostních typů

Tabulka kompatibility osobnostních typů MBTI

Legenda:

 • Nejméně ideální
 • Konfliktní
 • Jednostranná kompatibilita
 • Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
 • Ideální kompatibilita

Udělejte si test