INTP — „Inspektor Přesný“

Filozofičtí inovátoři, zaujatí logickou analýzou, systémy a designem. Zabývají se teorií a za vším, co vidí, hledají univerzální zákon. Chtějí porozumět jednotícím tématům života v celé jejich složitosti.

INTP jsou odtažití, analytičtí pozorovatelé, kteří se mohou zdát nevšímaví k okolnímu světu, protože jsou hluboce ponořeni do svých myšlenek. Většinu času tráví ve své hlavě: zkoumají koncepce, vytvářejí souvislosti a snaží se pochopit, jak věci fungují. Pro architekta je život neustálým zkoumáním tajemství vesmíru.

Jak vzácný je typ osobnosti INTP?

INTP je jedním z méně častých typů v populaci, zejména u žen. Mezi ženami je INTP čtvrtým nejvzácnějším typem (po INTJ, ENTJ a INFJ).

Výskyt INTP v populaci

Výskyt INTP v populaci
 • Ženy
 • Muži
 • Všichni ostatní

Výskyt všech typů v populaci

Přehled všech typů MBTI v populaci

Co znamená INTP?

INTP je jedním ze šestnácti typů osobnosti, které vytvořily Catherine Briggsová a Isabel Myersová, autorky typologického testu osobnosti. INTP je zkratka pro Introverzi (Introversion), Intuici (Intuition), Myšlení (Thinking) a Vnímání (Perceiving) — čtyři základní osobnostní rysy vycházející z díla psychologa C. G. Junga.

Typ INTP popisuje člověka, kterému dodává energii pouze čas (introvert), který se soustředí spíše na myšlenky a koncepty než na fakta a detaily (intuitivní), který se rozhoduje na základě logiky a rozumu (přemýšlivý) a který dává přednost spontánnosti a flexibilitě před plánováním a organizací (vnímavý).


Portrét INTP

INTP bývají v myšlení a jazykovém projevu nejpečlivější ze všech typů. Pohotově odhalí nejednotnost myšlení a vyjadřování. Jedním slovem jsou architekti — nápadů, myšlenek, systémů i budov.

INTP vždy odhalí protiklady ve vyjadřování, změna místa ani času jej neobalamutí. INTP dokáže skenovat projevy jako rentgen, okamžitě odhalí to, co je řečeno k věci a co nikoli. Jistě tedy nikoho nepřekvapí, že se dokáže soustředit lépe než ostatní typy.

Autorita, již někdo nabyl pozicí, stavem či titulem tento typ neoslovuje. INTP vnímá pouze ty výroky, jež jsou logické, smysluplné a mají určitou váhu. Nesnáší nadbytečnost a zbytečnost v řeči. INTP zároveň chce pochopit celý vesmír, takže stále pátrá po zákonu s velkým Z. Snaha odhalit vesmír v celé jeho kráse a rozmanitosti je jeho hnací silou a motivací.

Jedinci INTP si nade vše cení inteligence, a to jak u sebe. tak i u druhých. Někdy se z nich stávají intelektuální snobi a lidi s nižší intelektovou kapacitou nepovažují za rovné soupeře. Asi není divu, že někdy bývají označováni za arogantní. Jakmile se něco naučí, už to nezapomenou. Bývají i silně posedlí nekonečným analyzováním. Jakmile je pohltí tento myšlenkový proces, pak pro INTP není cesty zpět.

INTP vnímá svět jako výzvu, aby mu porozuměl. Realita je pro něj jen obyčejná záležitost, z níž čerpá myšlenky a podněty. Hlavně musí porozumět celému světu a výsledky svých úspěšných snah musí všem sdělit srozumitelně, správně, jasně a nenadbytečně. Na tom, zda druzí jeho závěry přijmou, mu nezáleží.

INTP je logik, matematik, filozof a vědec, cokoli, co souvisí s tvořením a budováním, je jeho velké téma. V zaměstnání a vlastně ani jinde by neměl být pověřován zaváděním svých modelů do praxe. INTP je totiž architekt, další fáze projektu, který vytvoří, ho již nezajímá. Další v řadě je podle něj stavitel a praktik. Nezřídka se tak stává, že práce, kterou zplodil, je připsána někomu jinému. Slávy si pak užívá stavitel nebo praktik, který systém aplikuje do praxe. Zásluhy architekta bývají doceňovány až později, někdy vůbec.

Jedinci INTP se zpravidla nepouštějí do spisovatelské činnosti či obchodnické praxe. Na druhou stranu bývají vynikající učitelé, především ve vyšším školství. Mezi studenty však nebývají příliš oblíbení, protože jsou značně přísní a nikomu nedají nic zadarmo. Papírování není jejich doména, stejně tak neholdují stereotypním činnostem. Rádi pracují v klidu, bez vyrušování, sami. Má-li společnost dokonale využít talentu INTP, je třeba, aby mu dala k dispozici dostatek spolupracovníků, aby navázali v místě, kde INTP ztrácí o projekt zájem.

INTP považuje partnerský vztah za výjimečnou záležitost, bývá věrný a oddaný, ačkoli někdy mívá hodně práce a ve vztahu se na první pohled neangažuje. Časté společenské aktivity nevítá, rovněž nemá rád, když doma všechno nefunguje tak, jak je zvyklý. Společenský život páru zpravidla organizuje partner, protože kdyby tento úkol ležel na bedrech INTP, partneři by se usadili v knihách a vycházeli by ven jen tehdy, když by to bylo nutné kvůli naplnění základních potřeb.

INTP bývá ochotný, podřídí se, žije se s ním dobře, jen někdy pozapomene na výročí či narozeniny. Běžné rituály mu rovněž nic neříkají, je dobré mu je připomínat. Mívá potíže se slovním vyjadřováním citů a pocitů, až si partner někdy myslívá, že ho INTP považuje za jistého. V roli rodiče je velmi spolehlivý, dětem se věnuje s velkým nasazením. Domov rodiče INTP bývá klidný, nepříliš přísný, ovšem velmi dobře uspořádaný a organizovaný.

INTP se s okolním světem vypořádává především prostřednictvím intuice, přičemž jeho nejsilnější stránka, myšlení, bývá zastrčena v koutku. Není proto nijak divné, že na INTP číhají mnohá nedorozumění. Bývá vnímán jako člověk, který se drží od ostatních dál, druzí o něm říkávají, že ho vlastně neznají.

INTP je ve společnosti cizích ostýchavý, více se projevuje jen mezi blízkými lidmi. Opravdu má kolem sebe jistou hradbu, skrz niž není snadné proniknout. Nejsou-li pravidla jedinců INTP porušována, docela dobře se přizpůsobují, ovšem druzí na ně pohlížej í jako na zcela nepřizpůsobivé bytosti, protože jen málokdo dokáže proniknout do spletitosti jejich myšlení. INTP se chtějí vyjadřovat přesně, hutně, srozumitelně. Vzhledem k tomu, že kladou tak velký důraz na myšlení, jejich citová stránka bývá nedostatečně rozvinutá, tudíž nebývají příliš vnímaví vůči přáním a potřebám druhých, zpravidla si je vůbec neuvědomují.


Hodnoty a motivy INTP

INTP mají skvělý zevnějšek, ale v hloubi duše jsou zapálení pro rozum, analýzu a inovace. Snaží se vytvářet komplexní systémy porozumění, aby integrovali principy, které vypozorovali ve svém okolí. Mají složitou a aktivní mysl a vynaloží velké úsilí, aby našli důmyslné řešení zajímavých problémů.

INTP obvykle bývají nekonvenční a uvažují spíše o svém individuálním způsobu jednání než o následování davu. INTP jsou nedůvěřiví k domněnkám a konvencím a snaží se zničit ideje, které ostatní považují za samozřejmé. INTP jsou při analýze koncepcí a přesvědčení nemilosrdní a nectí nic posvátného. Často jsou zmateni ostatními, kteří zůstávají věrni ideologii, jež nedává logický smysl.


Jak ostatní vidí INTP

INTP jsou často zcela ponořeni do svých myšlenek a svému okolí obvykle připadají neobvyklí a nekonvenční. Mysl INTP je nejaktivnějším místem a jejich vnitřní orientace může znamenat, že zanedbávají povrchní věci, jako je výzdoba domu nebo vhodné oblečení. Nemají tendenci obtěžovat se společenskou konverzaci, ale mohou být naprosto vášniví, když mluví o vědě, matematice, počítačích nebo větších teoretických problémech vesmíru. Realita je pro INTP často jen okrajově zajímavá, protože je více zajímá teorie, která za tím vším stojí.

INTP jsou obvykle přesní ve svém projevu a vyjadřují složité myšlenky pečlivě volenými slovy. Trvají na intelektuální přísnosti i v těch nejběžnějších rozhovorech a ochotně poukazují na nesrovnalosti v myšlení nebo argumentaci. Sociální aspekty mohou být pro INTP, který se zajímá spíše o analýzu logiky, na druhém místě a může urazit ostatní tím, že podrobí jejich hodnoty a přesvědčení logickému zkoumání.


Zajímavá fakta o INTP

 • Pravděpodobnost, že se budou učit cizí jazyk, je vyšší než u jiných typů.
 • Nejčastější typ mezi vysokoškolskými studenty, kteří se dopouštějí porušování pravidel v oblasti alkoholu a drog.
 • Jeden z typů, který má nejmenší sklon věřit ve vyšší duchovní sílu.
 • Nejvyšší úroveň nespokojenosti s kariérou ze všech typů.
 • Ve škole mají horší známky, než by se dalo předpokládat na základě známek schopností.
 • Rychleji než v průměru dokončují inženýrské programy.
 • Mezi osobní hodnoty patří autonomie, svoboda a nezávislost.
 • Široké zastoupení mezi studenty MBA
 • Běžně se vyskytují ve vědeckých a technických profesích

Koníčky a zájmy INTP

Mezi oblíbené volnočasové aktivity INTP patří četba, umělecké a kulturní akce, šachy a jiné strategické hry, psaní, navštěvování kurzů, práce s počítačem, turistika, kempování a meditace.


Silné stránky INTP

Analytická brilantnost. Pod klidným povrchem se skrývá intelektuální mistrovství, které INTP vnášejí do jakéhokoli prostředí, v němž se ocitnou. Rychle přemýšlejí a jsou velmi logičtí. Ostatní o tom mohou nevědět, protože hodně věcí se odehrává v hlavě INTP, ale tento typ vyniká v analyzování souvislostí mezi zdánlivě náhodnými útržky informací a v nalézání bezchybných vysvětlení problémů, které většinu ostatních osobnostních typů vyvedou z míry.

Cíl. INTP jsou respektováni pro svou neúnavnou snahu o pravdu, objektivitu a porozumění. Dělají to svým životním cílem a věnují svou energii odstraňování chyb a nesrovnalostí. Nedělají to jen pro své potěšení, ale také proto, že to považují za svůj hlavní přínos světu, ať už se věnují jakémukoli oboru.

Imaginární. INTP hluboce přemýšlejí o teorii, o tom, jak pochopit a vysvětlit složité koncepty, jak fungují systémy a produkty a jak je lze zlepšit. Přirozeně vidí věci, které ostatní nevidí, protože jejich představivost je aktivně zaměřena a fixována na budoucí potenciál a možnosti.

Nadšený. Na ostatní mohou INTP působit uzavřeně a odtažitě, ale když je nějaké téma zaujme, dokáží o něm diskutovat s velkým entuziasmem — dokonce s vzrušením. Díky tomuto vzrušení jsou zábavné. Ve vhodné společnosti mají INTP tendenci projevovat svůj kreativní smysl pro humor a rádi si hrají s lidmi, kterým mohou důvěřovat.


Slabé stránky INTP

Nejistota. Navzdory své intelektuální zdatnosti žijí INTP často ve strachu z neúspěchu a obávají se, že jim unikne nějaký kritický aspekt jejich teorie, nápadu nebo vynálezu. To způsobuje, že jsou plaché a ztrácejí čas a energii dohadováním se o sobě samých.

Roztržitost. Ne nadarmo se INTP říká "roztržití profesoři". V nejhorším případě bývají nesoustředění a neorganizovaní. Jsou inteligentní a vznešení, zamotávají se do vlastních myšlenek a nedokážou se vypořádat s běžnými záležitostmi, jako jsou účty nebo termíny. Mohou dokonce nesplňovat základní očekávání každodenního života ve společnosti.

Povýšenost. Zásadní slabinou INTP je jejich sklon k povýšenosti a kritičnosti jak vůči oponentům, tak vůči těm, kteří prostě nechápou tak rychle jako oni. Jejich neustálá snaha o pravdu a objektivitu je sice obdivuhodná, ale může také vyvolat krutost a netrpělivost, protože přinášejí svůj vlastní pohled na věc. To může být toxické zejména ve vztazích, v nichž logika prostě není vždy bezvýhradná.

Bezcitnost. INTP se mohou dostat do potíží kvůli svému sklonu upřednostňovat dění ve své mysli před potřebami druhých. Pohodlně žijí v říši své představivosti, což může přinášet určité problémy, v neposlední řadě proto, že INTP jsou natolik pohlceni svými teoriemi a abstrakcemi, že zapomínají na jakékoli emocionální úvahy. Jejich zaměření na myšlenky a logiku a ignorování osobních ohledů může snadno urazit.


INTP v práci

V práci jsou INTP motivováni řešit složité problémy originálním a inovativním způsobem. INTP chtějí důkladně analyzovat systémy a ideje, aby jim do hloubky porozuměli, a dostávají potěšení z tvůrčího řešení velmi abstraktních problémů.

INTP se málokdy zajímají o organizační tradice a raději si razí vlastní cestu k inovacím. Nesnášejí být omezováni byrokracií a pravidly a často jim více vyhovuje teoretická platnost jejich myšlenek než jejich praktická aplikace. Obvykle se raději soustředí na vytvoření ideje a zdlouhavé detaily realizace přenechají někomu jinému.

INTP nejlépe pracují sami nebo v malém týmu kolegů, které považují za inteligentní, kompetentní a logicky uvažující. Rychle se unaví z agresivních nebo panovačných kolegů a mohou být pohrdaví k lidem, kteří nejsou tak chytří jako oni.

Ideální organizace pro INTP by měla být flexibilní a nekonvenční, přičemž vynalézavost je důležitější než konformita. Ideální práce pro INTP umožňuje řešit složité teoretické nebo technické problémy pomocí kreativních a inovativních řešení.


Pracujete s INTP?

 • V komunikaci jděte přímo k jádru věci.
 • Nezadávejte běžnou kancelářskou práci.
 • Nezadávejte prosté praktické úkoly.
 • Nesituujte je ve společensky náročných situacích.
 • Poskytněte prostor pro samostatné projekty.
 • Využijte jejich vynikající paměťové schopnosti.
 • Pověřujte úkoly náročnými na soustředění.

Typ podle funkce ve společnosti čili temperament

RACIONÁLOVÉ (NT) (12% v populaci)

Snaží se pochopit, jak svět funguje. Pohybují se ve světě abstrakcí a možností. Manažeři, projektoví designéři a vědci orientovaní na efektivitu a jednoduchost. Vytvářejí a řídí nové systémy založené na objektivním poznání. Symbolicky souvisí s živlem vzduchu.

 • systémoví a komplexní myslitelé
 • emoce nahlížejí jako irelevantní
 • strategičtí a pragmatičtí
 • orientovaní na proces spíše než na lidi
 • iniciátoři změn, hlavně v oblasti technologií
 • uvažují rychle a analyticky

Slavné INTP

Mezi slavné INTP patří:

 • Albert Einstein
 • Thomas Jefferson
 • Kristen Stewart
 • René Descartes
 • Charles Darwin
 • Marie Curie
 • Sokrates
 • Abraham Lincoln

Tabulka kompatibility osobnostních typů

Tabulka kompatibility osobnostních typů MBTI

Legenda:

 • Nejméně ideální
 • Konfliktní
 • Jednostranná kompatibilita
 • Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
 • Ideální kompatibilita

Udělejte si test