ESFP — „Vyjednavač Nadšený“

Energičtí herci, kteří okouzlují a přitahují své okolí. Jsou spontánní, energičtí, milují zábavu a užívají si všeho kolem sebe: jídla, oblečení, přírody, zvířat a hlavně lidí.

ESFP bývají přátelští a upovídaní a mají nakažlivé nadšení pro život. Rádi jsou středem dění a středem pozornosti. Mají hravý a otevřený smysl pro humor, rádi se zapojují do komunikace s ostatními lidmi a pomáhají jim se dobře bavit.

Jak vzácný je typ osobnosti ESFP?

ESFP je třetím nejčastějším typem u žen a sedmým nejčastějším u mužů.

Výskyt ESFP v populaci

Výskyt ESFP v populaci
 • Ženy
 • Muži
 • Všichni ostatní

Výskyt všech typů v populaci

Přehled všech typů MBTI v populaci

Co znamená ESFP?

ESFP je zkratka používaná pro označení jednoho ze šestnácti osobnostních typů vytvořených Catherine Briggsovou a Isabel Myersovou . Znamená Extraverze, Smysly, Cítění, Vnímání. ESFP označuje člověka, kterého nabíjí čas strávený s ostatními (extravert), který se soustředí spíše na fakta a detaily než na myšlenky a koncepty (smysloví), který se rozhoduje na základě pocitů a hodnot (cítění) a který dává přednost spontánnímu a flexibilnímu jednání před plánováním a organizací (vnímání). Pro svou hravou a energickou povahu bývají někdy označováni jako vykonavateli.


Portrét ESFP

Z ESFP vyzařuje vstřícnost a optimismus. Má příjemné jednání, je vtipný, okouzlující', chytrý, výřečný. V populaci ho najdeme zhruba ve sedmnáctiprocentním zastoupení. Bývá s ním legrace, ze všech typů je nejštědřejší. Jeho přívlastek zní bavič.

ESFP rozhodně nechce být sám, potřebuje společnost druhých. Nachází ji snadno, protože druhé vždy pobaví, není s ním nuda. ESFP má rád změnu a akci, plánuje ji vždy a všude. Jeho energie bývá nakažlivá kromě jiného i proto, že se zpravidla tváří spokojeně. ESFP jde s módou, má přehled o tom, co se kde děje. Nerad si něco odpírá, pokud může, pak si užívá oblečení, jídla, pohodlí a dobré zábavy obecně. Šíří kolem sebe auru „jez, pij a raduj se“. Jeho život je vlastně nikdy nekončící zábava.

V roli partnera však bývá poměrně nepředvídatelný, takže klidnější a tišší jedinci v úzkosti, ba až strachu balancují s partnerem nad propastí dobrodružství, ačkoli by si jej rádi odpustili. V domově ESFP se zpravidla stále někdo vyskytuje, takže partnerské problémy nemají příležitost, aby se vynořily na povrch. ESFP o žádné řešení ani vyříkávání nestojí, radši si spokojeně píská a tváří se, že neexistují.

Jedinci ESFP bývají štědří, zpravidla až příliš, ke svému vlastnímu neprospěchu. Každému dávají a pomáhají, aniž by čekali protislužbu, k životu přistupují jako k nekonečné zásobárně radostí a potěšení.

Jejich touha a nadání užívat si život plnými doušky je činí zranitelnými vůči mnoha nástrahám. Nezřídka navíc jednají impulzivně, muži i ženy ESFP se často nechávají duševně zneužívat, ochotně vyhoví přání druhých, ale vůbec nemyslí na sebe. Jako rodiče plní spíše funkci kamarádů a zároveň bývají zdrojem zábavy a veselí. Jakmile se vynoří nějaké problémy nebo se objeví nemoc, nenacházejí u sebe potřebnou trpělivost a nenápadně odcházejí do pozadí.

ESFP má nejnižší práh úzkosti ze všech typů. Úzkosti se vyhýbá tím, že přehlíží stinné stránky situací tak dlouho, jak jen může. Ve vztahu k sobě bývá velmi shovívavý; když se vyskytne konflikt, tak ho neřeší přímo ani se nepostaví na odpor, ale naoko souhlasí a přizpůsobí se. Pak se vrátí na svou zábavnou cestu a na dohodu nebere ohled.

Jedinci ESFP preferují profese, v nichž mohou uplatnit tendenci k akci a potřebě kontaktu. Vynikají v roli tiskových mluvčí, daří se jim v oddělení styku s veřejnosti. Velmi rádi a ochotně pracují ve skupině. K rozhodování přistupují s osobní vřelostí, do vysoké míry se přitom opírají o vlastní zkušenosti a zdravý rozum, jenž mívají dobře rozvinutý a spolehlivý.

Horlivá společenskost a přizpůsobivost činí z ESFP střed náklonnosti druhých, bývá značně oblíbený a vyhledávaný. Jedincům ESFP nevadí, když je někdo ruší při práci či telefonování, hravě zvládají více činností najednou. Mají vynikající pozorovatelské dovednosti, o druhých umějí poskytnout přesné a podrobné informace.

O akademické posty nejeví velký zájem, znalosti chtějí využívat hned. Věda a strojírenství je nepřitahuje, spíše je láká obchodní sféra, bývají velmi obratní obchodníci. Obzvláště výborně si vedou při prodeji konkrétního „hmatatelného“ zboží. Osvědčují se jako učitelé, obzvláště na základní škole, oslovuje je i zdravotnictví, nejspíše kvůli nepředvídatelnosti situací, jež mohou nastat. Dobře pracují s lidmi, kteří se ocitnou v krizi, tudíž je v hojné míře najdeme také v sociální oblasti. Při výběru povolání pochopitelně nelze odhlédnout od jejich tendence bavit druhé, tudíž se objevují na jevištích a pódiích.


Hodnoty a motivy ESFP

Žijí v přítomném okamžiku a užívají si toho, co jim život nabízí. Jsou obzvláště citlivé na své smysly a užívají si obrazy, zvuky, vůně a textury kolem sebe. ESFP jsou rádi zaneprázdněni a naplňují svůj život koníčky, sportem, aktivitami a přáteli. Protože dávají přednost spontánnímu životu před plánováním, mohou být přetíženi, když mají na práci příliš mnoho zajímavých věcí. ESFP ze všeho nejvíc nesnáší, když přijdou o zábavu.

Ačkoli je pro ně typická zábava, jsou obvykle také praktičtí a přízemní. Vycházejí z reality a obvykle se dobře orientují ve skutečnostech a detailech svého okolí, zejména pokud jde o lidi. Jsou všímaví k druhým a jejich potřebám a ochotně nabízejí pomoc. ESFP rádi pomáhají druhým, zejména praktickými a hmatatelnými způsoby.


Jak ostatní vidí ESFP

ESFP jsou často duší společnosti, baví a zapojují ostatní s humorem a nadšením. Všímají si, jestli se ostatní baví, a snaží se, aby bylo všem dobře. Typicky doma, ve svém fyzickém prostředí, se mohou ESFP ujmout vedení a zapojit všechny do nějaké aktivní zábavy. ESFP bývají přátelští a sympatičtí, ale může být obtížné se s nimi sblížit; ačkoli bývají velmi otevření, nechtějí být vážní nebo mluvit o něčem negativním.

ESFP jsou vyladěni na své smysly a často tíhnou k příjemným barvám a texturám ve svém okolí. Často si pečlivě vybírají látky a šperky, kterými se obklopují. Tato pozornost se často projevuje i v jejich vzhledu; ESFP se často oblékají do smyslných látek nebo do jasných, oslnivých barev. Často sledují nejnovější trendy a rádi překvapují své okolí novým prostředím a zážitky.


Zajímavá fakta o ESFP

 • Je pravděpodobnější, že místo duchovních nebo fyzických zdrojů budou použity emoční metody zvládání.
 • Mají tendenci apelovat na autoritu v oblasti vzdělávání spíše než na intelektuální zvědavost; dávají přednost praktickému učení.
 • Patří mezi ty, kteří pravděpodobně dokončí vysokou školu
 • Častěji než jiné typy sledují televizi více než 3 hodiny denně
 • Druhá nejvyšší spokojenost v manželství ze všech typů
 • Patří mezi typy s nejnižším příjmem
 • V práci bývají spokojeni se svými kolegy, ale nejsou spokojeni s jistotou zaměstnání, stresem, platem a úspěchy.
 • Mezi osobní hodnoty patří domov/rodina, zdraví, přátelství, finanční bezpečnost a duchovnost
 • Nadprůměrné zastoupení ve zdravotnictví, učitelství, trenérství a péči o děti.

Koníčky a zájmy ESFP

Mezi oblíbené koníčky ESFP patří společenské aktivity, kolektivní sporty, domácí úpravy, vaření, zábava, hry a tanec. ESFP milují velké večírky a setkání a rychle se připojí k jakékoli skupině nebo aktivitě, která se zdá být zábavná.


Silné stránky ESFP

Veselá povaha. ESFP jsou živé osobnosti, které oživí každou místnost, kterou obývají. Rozdávání úsměvů a potěšení druhým přináší ESFP větší uspokojení než cokoli jiného na světě. Být zábavný, zajímavý a vtipný je pro ESFP přirozené a lidé, kteří je znají nejlépe, chápou, že jejich zájem o štěstí druhých je upřímný a motivovaný empatickými a soucitnými instinkty.

Pomáhající. ESFP jsou rádi středem pozornosti, ale zároveň si cení spolupráce a nikdy se nesnaží upoutat pozornost, když mají pracovat na skupinových projektech. Ve skutečnosti je pro ESFP nejoblíbenější společenská výměna, a pokud v situacích spolupráce působí jako moderátoři, je to jen proto, že jejich společenská povaha je předurčuje k tomu, aby se ujali vedení. Jako kolegové nebo partneři budou vždy naslouchat tomu, co říkají ostatní, a nikdy se nebudou snažit nikomu vnucovat své názory.

Pozitivita. ESFP jsou typičtí pozitivní myslitelé, kteří jsou přesvědčeni, že za pozornost stojí pouze světlé stránky. ESFP vnímají každou ztracenou minutu jako promarněnou příležitost a nedokážou odmítnout šanci na zábavu, komunikaci, legraci nebo jedinečný zážitek. Své nadšení a naději dokáží skvěle předávat svým bližním, a proto někteří z nejuznávanějších svépomocných guru a motivačních řečníků pocházejí právě z řad ESFP.

Odvážný a praktický. Protože odmítají žít minulostí nebo budoucností a nenechávají se rozptylovat sny nebo představami o tom, jak by měl svět vypadat, jsou ESFP vysoce praktičtí pracovníci, kteří nikdy neobětují své odhodlání dělat vynikající věci v daném okamžiku. Zoufale chtějí pomáhat druhým, ale zároveň chtějí vidět výsledky svého úsilí okamžitě a nejsou ochotni být trpěliví. Pokud vidí příležitost konstruktivně přispět k životu lidí, na kterých jim nejvíce záleží, okamžitě sešlápnou plynový pedál.


Slabé stránky ESFP

Vyhýbání se konfliktům. Jediným problémem typů "sklenice napůl plné" je, že někdy popírají nepříjemné pravdy nebo se vyhýbají nepříjemným situacím, pokud mají pocit, že by to na ně mohlo vrhat stín. ESFP nesnášejí hlučné hádky, a proto jsou trochu hákliví na konflikty, přetrvávající sociální problémy a řadu dalších nepříjemných okolností, které nelze odvrátit nebo překonat veselým přístupem.

Citlivost. Je to paradoxní vzhledem k jejich sklonu k okázalosti a otevřenosti, ale ESFP jsou nesmírně citliví a mohou být hluboce uraženi, když ostatní kritizují jejich ideje, osobnost nebo chování. Těžko přijímají takovou kritiku jako konstruktivní a obvykle reagují hněvem a nelibostí, když mají pocit, že je někdo zpochybňuje nebo napadá.

Snadno se nudí. ESFP mají potřebu neustálého vzrušení a je pro ně obtížné udržet pozornost u probíraného tématu; často projevují takovou míru pozornosti, jaká je obvyklá pouze ve třídách mateřských škol. To může způsobit jejich nestálost a roztěkanost. Život není večírek bez přestávky a ESFP se s tím musí smířit, pokud chtějí svou energii obrátit k cíli.

Špatné dlouhodobé zaměření. Při volbě mezi teorií a ověřenou praxí si ESFP vždy vyberou to druhé. Nedůvěřují abstraktním pojmům, hypotézám o budoucnosti a velkým prognózám, což z nich dělá špatné dlouhodobé plánovače. ESFP neumí rozpoznat alternativy tak dobře, jak by měli, a to jim může upírat příležitosti k růstu, vývoji a konstruktivní změně.


ESFP v práci

V práci chtějí být ESFP v centru dění. ESFP dávají přednost aktivnímu, společenskému pracovnímu prostředí, kde mohou být spontánní a zábavní, s kolegy, kteří jsou přátelští, nenucení a nadšení.

ESFP jsou pragmatičtí, realističtí a vnímaví k potřebám druhých. Často si vybírají práci, která jim umožňuje být užitečná lidem a kde mohou vidět skutečné, hmatatelné výsledky svého úsilí. Mají talent řešit praktické problémy zaměřené na lidi a tuto dovednost dokáží dobře využít při pomoci druhým.

ESFP jsou velmi citliví na své smysly a často mají umělecké sklony. Mohou si vybrat povolání, které zapojí jejich smyslnou povahu prostřednictvím jídla, textilu, umění nebo hudby. ESFP často touží po kariéře, která jim umožní pohybovat se, a dávají přednost estetickému pracovnímu prostředí.

ESFP jsou stresováni přísnými pravidly nebo přílišnou byrokracií v práci a potřebují flexibilitu, aby mohli řešit situace, které nastanou. Obvykle se soustředí na požadavky současného okamžiku a neradi pracují na dlouhodobých projektech, dávají přednost práci, která přináší okamžité a hmatatelné výsledky.


Pracujete s ESFP?

 • Pro tým nenahraditelná osobnost.
 • Není třeba se obávat ani konfliktních situací, ESFP je dokáží zvládat a řešit.
 • Pracovní úkoly přidělujte s ohledem na komunikační schopnosti a motivaci práce s lidmi.
 • Další silnou motivací jsou hmatatelné výsledky práce.
 • K jejich impulsivnosti je nutno přistupovat tolerantně.
 • Disciplínu je třeba sjednávat nekompromisně.
 • Dobře zvládají psychicky zátěžové situace.

Typ podle funkce ve společnosti čili temperament

HRÁČI — ŘEMESLNÍCI (SP) (38 % v populaci)

 • Žijí tady a teď, impulzivně a skrze smysly rychle reagují na nové podněty. Bývají zruční a nadaní. Jde jim o činnost a akci a intenzivní prožitky. Pracují raději "na vlastní pěst" než ve velkých organizacích. Symbolicky odpovídají živlu ohně.
 • realističtí a flexibilní
 • nejlépe tvoří (rukama) přímo tady a teď v reálném čase
 • nesnáší rutinu, nudí je
 • ostatním se zdají nespolehliví
 • potřebují uvěřit, že prezentované myšlenky jsou realistické
 • potřebují svobodu a prostor, jinak ztrácí motivaci

Slavné ESFP

Mezi slavné ESFP patří:

 • Marilyn Monroe
 • Dolly Parton
 • Elizabeth Taylor
 • Judy Garland
 • Magic Johnson
 • Elvis Presley
 • Ronald Reagan
 • Serena Williams
 • Paul McCartney
 • Bob Hope
 • Goldie Hawn

Tabulka kompatibility osobnostních typů

Tabulka kompatibility osobnostních typů MBTI

Legenda:

 • Nejméně ideální
 • Konfliktní
 • Jednostranná kompatibilita
 • Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
 • Ideální kompatibilita

Udělejte si test