ESTP — „Flexibil Pragmatický“

Energičtí hledači vzrušení, kteří umí nejlépe hasit požáry, ať už doslova, nebo obrazně. Do interakcí s ostatními lidmi a okolním světem vnášejí dynamickou energii. Rychle vyhodnocují situace a umí reagovat na naléhavé problémy praktickými řešeními.

Aktivní a hraví ESTP jsou často duší společnosti a mají dobrý smysl pro humor. Díky svému pozorovacímu talentu dokáží odhadnout své publikum a rychle se přizpůsobit, aby komunikace byla stále napínavá. Ačkoli obvykle působí velmi společensky, málokdy jsou citliví; ESTP dávají přednost tomu, aby události probíhaly rychle a nevážně, spíše než aby byly emotivní a seriózní.

Jak vzácný je typ osobnosti ESTP?

ESTP

Výskyt ESTP v populaci

Výskyt ESTP v populaci
 • Ženy
 • Muži
 • Všichni ostatní

Výskyt všech typů v populaci

Přehled všech typů MBTI v populaci

Co znamená ESTP?

ESTP je zkratka používaná pro označení jednoho ze šestnácti typů osobnosti, které vytvořily Catherine Briggsová a Isabel Myersová. Znamená:

 • E – Extraverze
 • S – Smysly (Sensing)
 • T – Myšlení (Thinking)
 • P – Vnímání (Perceiving)

ESTP označuje člověka, kterého nabíjí čas strávený s ostatními (extravert), který se soustředí spíše na fakta a detaily než na myšlenky a koncepty (smysly), který se rozhoduje na základě logiky a rozumu (myšlení) a který dává přednost spontánnímu a flexibilnímu jednání před plánováním a organizací (vnímání). ESTP jsou někdy nazývány dynamickými osobnostmi, protože mají energický a aktivní přístup k životu.


Portrét ESTP

ESTP je muž či žena činu. Jakmile do společnosti vejde tento jedinec, věci se okamžitě dávají do pohybu. Světla se rozsvítí, hudba začne hrát, hra začíná. ESTP je vynikající bavič, diplomat mezinárodních vztahů, usmiřovatel a vyjednavač. Bývá v populaci zastoupen devíti procenty. Jeho přívlastky znějí extravertní, vnímavý, přemýšlivý, jedním slovem vynalézavý.

V přítomnosti ESTP nikdy není nuda. Jejich vřelý, přátelský styl jednání dokáže i z úporného stereotypu udělat zajímavou akci. ESTP kromě toho zná dobré restaurace a bary v blízkém i širokém okolí, s číšníkem si zpravidla tyká. ESTP se umí pohybovat mezi lidmi, cítí se jako ryba ve vodě. Je přátelský, zdvořilý, ladným způsobem dokáže přetvářet vnější podmínky k obrazu svému.

ESTP pohotově prokoukne motivaci druhých, bývá velmi vnímavý vůči neverbálním gestům a vodítkům chování jako takovým. Výsledky svého pozorování dokáže neuvěřitelně dobře zúročit při prodeji „zboží“. Vždy jedním okem sleduje, jak se chová divák, aby se mu mohl přizpůsobit a vyšel mu vstříc. Je chytrý, má smysl pro humor, oplývá vtipem. Působí dojmem, že je velmi empatický, ačkoli realita taková nebývá. Spíše se orientuje podle drobných vodítek chování a reaguje ještě před podnětem. ESTP si dobře pamatuje získané informace, využívá je do posledního detailu. Druzí namítají, že to musí být vyčerpávající, leckdy i nervy drásající, ale ESTP je tak spokojený. ESTP navíc bývá bezohledný pragmatik, v jeho pojetí účel světí všechny prostředky. Někdy je mu líto, co dělá, ale považuje to za nezbytné. ESTP se obvykle neospravedlňuje, spíše jde dál a pouští se do další činnosti.

Jedinci ESTP jsou vynikající hybné síly začínajících projektů, společnost v nesnázích dokážou velmi rychle vytáhnout z bláta a přimět ji, aby plavala. Dokážou prodat projekt nebo nápad způsobem, nad nímž ostatní typy jen nevěřícně vrtí hlavou. Drobnosti a podrobnosti projektu ovšem řešit nehodlá, tudíž se stává, že jeho vklad není dostatečně oceněn a zásluhy připadnou lidem, který jeho původní projekt dále rozvíjejí a aplikují. Anebo se stává, že se pozornost zaměří na nedokončené podrobnosti, a pak si ESTP spíše vyslouží kritiku. Nadání jedinců ESTP využívá jen málo firem, a to je škoda. ESTP by totiž měl mít prostor, aby připravil základ projektu, a pak by dokončení a dopracovávání podrobností měl zajistit někdo jiný.

Jsou-li schopnosti ESTP využívány konstruktivně, pak si společnost může gratulovat, že takové zaměstnance má. Pokud ne, pak se z ESTP snadno stávají podvodníci, absen- téři a podobné živly. Tento jev výborně zachytil film ze sedmdesátých let Podraz.

ESTP žijí v daném okamžiku. V roli partnera dopřávají vztahu jiskru a také nepředvídatelnost. ESTP totiž bývá k partnerovi pozorný na veřejnosti, chová se ohleduplně a laskavě. Je vynikající bavič, rád se obklopuje smíchem. Z ESTP vyzařuje šarm na dálku. Pro přátele není nic dost dobré, jen ty rodinné záležitosti někdy kvůli tomu musejí stranou. Partner jedince ESTP si časem může začít připadat jako inventář vztahu, nikoli jako jeho nezbytná součást. ESTP nehoruje pro trvalé a dlouhodobé závazky, vztahy bývají podmíněné tím, co ESTP může od partnera získat za výhody. Mezi známými a kamarády naopak bývá maximálně a trvale oblíbený. Je však třeba říci, že vše, co zajistí a získá, sdílí s partnerem, nenechává si pro sebe žádné výhody.

Hlavními příznaky vztahu s ESTP byly, jsou a budou smích, zábava a nepředvídatelnost. ESTP má i nízký práh úzkosti, pokud v jakémkoli typu vztahu prožívá dlouhodobější napětí, raději z něj odchází. ES I P bývá pro partnera do určité míry trvalou záhadou, přátelé na tom nejsou jinak. ES I P aktivně zastává názor, že „ten, kdo jede nejrychleji, jede sám“. Někdy se tedy vzdálí druhým, ovšem samota ho dlouho netěší a pak se rád vrací zpátky. ESTP přistupuje ke světu s optimistickým naladěním, má rád vzrušení a akci. Je vojákem, dobrodruhem, sportovcem nebo profesionálním hazardním hráčem. Vždy pokouší štěstí. Jeho druhým já bývá riskování.


Hodnoty a motivy ESTP

ESTP jsou často rození sportovci; snadno se orientují ve svém fyzickém prostředí a bývají dobře koordinovaní. Rádi tyto fyzické schopnosti využívají při honbě za vzrušením a dobrodružstvím a často rádi zkoušejí své schopnosti při riskantních nebo dokonce nebezpečných činnostech.

ESTP se soustředí na okamžitou akci. Zapojují se do svého okolí a rychle řeší praktické problémy. ESTP vynikají v nouzových situacích, kdy mohou použít své logické uvažování v situacích, kdy je třeba okamžitě jednat. Dlouhodobé cíle jsou pro ESTP méně zajímavé, protože dávají přednost okamžitým hmatatelným výsledkům.


Jak ostatní vidí ESTP

První, čeho si na ESTP všimnete, je pravděpodobně jejich energie. Často si povídají, žertují a flirtují s přáteli i cizími lidmi. Rádi hravě komunikují s ostatními a baví všechny kolem sebe svým neuctivým smyslem pro humor. Mají tendenci udržovat lidi v napětí a nikdy nevědí, z čeho si ESTP bude dělat legraci příště. ESTP jsou bez ostychu společenští s lidmi, ale jejich zájem o jednotlivce nemusí trvat dlouho; raději budou pracovat v místnosti a smát se s každým, než aby se hluboce věnovali jedné osobě.

ESTP se cítí dobře ve svém fyzickém prostředí a vždy vyhledávají nějakou akci nebo činnost. Mají tendenci mít ze všech typů nejpřirozenější koordinaci a často je najdete při sportu nebo různých fyzických aktivitách, zejména těch s prvky nebezpečí. Jsou to stereotypní "adrenalinoví závisláci", kteří se věnují seskokům padákem, motocyklovým závodům nebo jiným extrémním sportům.


Zajímavá fakta o ESTP

 • Častěji se vyskytují u pacientů s chronickou bolestí
 • Jeden ze čtyř typů s nejvyšší úrovní sebevědomí na vysoké škole
 • Jeden ze dvou typů s nejnižším vysokoškolským průměrem
 • Patří k nejpravděpodobnějším ze všech typů, které dokončí vysokou školu
 • K pracovním hodnotám patří samostatnost, rozmanitost, nezávislost a struktura
 • Široké zastoupení mezi studenty MBA
 • Běžně se vyskytují v oblasti marketingu, kvalifikovaných profesí, byznysu a orgánů činných v trestním řízení.

Silné stránky ESTP

Rychle reagují. Nikdo by nikdy neřekl, že je ESTP líný nebo nejistý, a tento velmi sebevědomý a rozhodný přístup k životu a práci je rozhodně jeho silnou stránkou. Lidé tohoto typu tráví více času jednáním než přemýšlením, a i když se to může zdát nerozumné a uspěchané, ve skutečnosti velmi rychle zpracovávají informace a dokáží improvizovat za pochodu. Díky tomu jsou výborní v nouzových situacích, protože myslí za pochodu a reagují reflexivně.

Odvážný. ESTP také vynikají psychickou odolností a smyslem pro soutěživost, což je činí neúnavnými v honbě za tím, co chtějí. Dobře reagují na své fyzické prostředí a umí si poradit se svým světem. Jsou výkonní, inteligentní, odvážní a cílevědomí. Díky tomu často dostanou to, co potřebují, a nebojí se podstoupit drobná rizika, aby toho dosáhli.

Vstřícní. ESTP jsou orientovaní na lidi a dobře vycházejí téměř s každým. Jsou všímaví a vnímaví a dobře čtou lidi. To má tu výhodu, že ostatní cítí, že se o ně někdo stará, protože ESTP jim věnuje pozornost a podle toho reaguje. Ačkoli ESTP nemusí vždy chápat emoční signály nebo jim dávat přednost, rychle si všímají materiálních potřeb a reagují na ně.

Přímočaré. Ve skutečnosti jsou ESTP efektivní, přímočaří a věcní. Nevyhýbají se slovům a nechtějí trávit spoustu času mluvením a mumláním. Mnoho lidí oceňuje jejich upřímnost a dokonce přímočarost; s ESTP vždy víte, na čem jste. Nebojí se říkat věci tak, jak je vidí.


Slabé stránky ESTP

Odsuzující. Ačkoli jsou vnímavost a pozorovací schopnosti ESTP často považovány za silnou stránku, může to také znamenat, že rychle předvídají situace a lidi a kategorizují je na základě prvotních vjemů. Nevýhodou tohoto přístupu je, že potenciálně obětují mnoho příležitostí k prospěšným nebo příjemným vztahům či zážitkům jen na základě prvotního vnějšího zdání.

Netrpělivý. Protože ESTP myslí a jednají rychle, snadno se stanou netrpělivými vůči těm, kteří pracují pomaleji než oni, kterým chybí zdravý úsudek nebo selský rozum, kteří jsou citlivější nebo emocionálnější. Mají pocit, že emocionální obavy druhých jsou zbytečným plýtváním jejich energií, a mohou se na ně zlobit. ESTP se také nebudou brát v úvahu intuici nebo argumenty založené na pocitech.

Nestrukturované. Lidé tohoto typu mají tendenci žít ve stavu naléhavosti a pohotovosti, protože dopředu plánují jen velmi málo. I když jim tento způsob života vyhovuje, vytváří chaos pro všechny kolem a může narušovat jejich profesní i osobní vztahy. Podstata problému spočívá v tom, že ESTP jsou často nestrukturovaní a nedisciplinovaní, špatně hospodaří s časem a berou si toho na sebe mnohem víc, než jsou schopni zvládnout; často proto, že je pro ně těžké říct ne nebo si odmítají připustit, že to všechno nezvládnou.

Fobie ze závazků. ESTP nesnášejí nudu a chtějí, aby byl jejich život stále nový, podnětný a zajímavý. Skutečnost je však taková, že život často není zajímavý ani nový a vztahy se v určitých momentech mohou stát trochu nudnými. Často jim chybí trpělivost a odhodlání vytrvat v nejhorších chvílích.


ESTP v práci

V práci jsou ESTP motivováni k okamžitému řešení logických úkolů. ESTP dobře chápou konkrétní situaci a dobře rozumí zdrojům, které mají k dispozici. Protože chápou fakta současnosti, jsou často schopni najít rychlé východisko z obtížných situací.

ESTP spoléhají na minulé zkušenosti, aby zvolili nejlepší přístup k aktuální situaci. ESTP jsou konkrétní a praktičtí a mají kinetickou představu o tom, jak věci fungují. I když mohou mít ESTP problémy s abstraktními myšlenkami, jsou ve svém přístupu flexibilní: pokud jim něco zní logicky, jsou obvykle ochotni to vyzkoušet.

ESTP si často vybírají povolání, která využívají jejich atletických schopností, mechanických dovedností nebo schopnosti vypořádat se s fyzickým prostředím. Dávají přednost předmětům před idejemi a často se jim líbí hmotný produkt. Může pro ně být obtížné sedět v klidu a často se vyhýbají tomu, aby uvízli u stolu.

ESTP mají rádi lehce nepředvídatelnou práci, která jim nabízí zábavu a dobrodružství během pracovního dne. Chtějí práci, která jim umožní flexibilně řešit problémy na místě, aniž by museli dodržovat stanovené postupy nebo plány.


Pracujete s ESTP?

 • Pracujete s dravcem.
 • Je třeba ponechat jim nezávislost.
 • Jsou nároční na zpětnou vazbu a hodnocení každé své „investice“.
 • Dobře se orientují a rychle přizpůsobují v měnících se podmínkách.
 • Pokyny postačí stručné a praktické, nepracují s teoriemi.
 • Dokáží se rychle a nezaujatě rozhodovat.
 • Tito lidé se umějí prodat.

Typ podle funkce ve společnosti čili temperament

HRÁČI - ŘEMESLNÍCI (SP) (38 % v populaci)

Žijí tady a teď, impulzivně a skrze smysly rychle reagují na nové podněty. Bývají zruční a nadaní. Jde jim o činnost a akci a intenzivní prožitky. Pracují raději "na vlastní pěst" než ve velkých organizacích. Symbolicky odpovídají živlu ohně.

 • realističtí a flexibilní
 • nejlépe tvoří (rukama) přímo tady a teď v reálném čase
 • nesnáší rutinu, nudí je
 • ostatním se zdají nespolehliví
 • potřebují uvěřit, že prezentované myšlenky jsou realistické
 • potřebují svobodu a prostor, jinak ztrácí motivaci

Slavné ESTP

Mezi slavné ESTP patří:

 • Donald Trump
 • George W. Bush
 • Winston Churchill
 • Mae West
 • Eddie Murphy
 • Miley Cyrus
 • Bruce Willis
 • Madonna
 • Evel Knievel

Tabulka kompatibility osobnostních typů

Tabulka kompatibility osobnostních typů MBTI

Legenda:

 • Nejméně ideální
 • Konfliktní
 • Jednostranná kompatibilita
 • Silná kompatibilita (vyžaduje určitý kompromis)
 • Ideální kompatibilita